htsi

image

imageНачало imageЗа нас imageУслуги imageРъководство imageТехнологии imageКонтакти

en/bg/ru


Мултимедийна многостепенно шифрирана защита

Маркиране на автомобили

Документи и лични карти

Етикети и опаковки

Ценни книжа, свидетелства, банкноти

 

 

Метални изделия, резервни части и оръжия

Маркиране на оръжие и боеприпаси

На 15 февруари 2002 г. редовната сесия на Общото Събрание на ООН приема протокол, относно незаконното производство, продажба и трафик на леки огнестрелни оръжия, техните части и боеприпаси. Страните, подписали протокола се задължават:

  • Да изискват процеса на производство уникално маркране, указващо името на производителя, страната или мястото на производство или да въведат алтернативно и лесно за ползване маркиране с прости геометрични символи в комбинация с цифров и/или буквено-цифров код, позволяващ лесното определяне на произхода на стоката – производител и страна.
  • Да изискват подходящо и лесно маркиране на всяко внесено огнестрелно оръжие, позволяващо идентифицирането на страната-вносител и, където е възможно годината на внос, което да улеснява компентните дъжавни органи при проследяването.
  • Да окуражават оръжейната промишленост да предприема мерки срещу премахването и подмяната на маркировката
  • Да увеличат ефективността на контрола върху вноса, износа и транзита, включвайки където е необходимо граничния контрол и полицейското и митническото трансгранично сътрудничество.

Нашата технология за уникално маркиране предвижда полагането едновременно на видимо и невидимо маркиране върху малки оръжия, боеорипаси, резервни части и др., посредством използването на видим образ (напр. сериен номер), носещ допълнителна скрита информация на различните нива на кодиране. Такава информация може се добавя чрез модулация на пространствените координати на една или повече букви или цифри на видимата маркировка.

Untitled-7.gif

Всяка точка, която е маркирана може да носи разнообразна скрита информация на различните нива на кодиране (криптиране) определени от дадена агенция, ведомство или друга правителствена служба. Всяко маркиране е уникално и се осъществява посредством алгоритъм и специален софтуер, който включва генератор на случайни стойности за различните части, определени от клиента.

Връзката и съотношението между видимия образ (информация, номер и т.н. ) и вградената (скрита информация) се записва в база даннир предоставяна на клиента на CD-ROM/DVD-R (неизтриваем носител), което я предпазва от неоторизирани поправки.