htsi

image

imageНачало imageЗа нас imageУслуги imageРъководство imageТехнологии imageКонтакти

en/bg/ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 image
 
 
   
Услуги

High Tech Security Investment (HTSI) S.A. предоставя разнообразни услуги в областта на интелектуалната собственост, бизнес контакти и пазарно разузнаване, преговори и сключване на лицензиони договори, споразумения за технологичен транфер, управление на изследователски, развойни и внедрителски проекти, както и други услуги, свързани с развитие и внедряване на нови технологии и управление на права на интелектуална собственост.

Приоритет в дейността на фирмата High Tech Security Investment (HTSI) S.A. Женева, е съдействие за внедряване и международно коопериране в областта на стратегически важни технологии свързани със сигурноста и борбата с фалшификатите, базирани на:

  • Патентовани технологии, ноу-хау и резултати от научни и практически изследвания, осъществявани от акционерите през последните десет-петнадесет години, а също така и  опита им при внедряване на ведущи технологии в  в различни области на производство и търговия, в т.ч. и свързани с международни споразумения и инициативи.
  • Опит натрупан от частично и поетапно внедряване на нови технологии, чиито следващи поколения и модификация повишават в значителна степен ефикасността им.

По настоящем технологичното портфолио на  HTSI (High Tech Security Investments) S.A включва няколко технологии за маркиране на превозни средства, резервни части, продукти, опаковки, етикети, документи, документи за самоличност, сертификати, банкноти и други.