htsi

image

imageНачало imageЗа нас imageУслуги imageРъководство imageТехнологии imageКонтакти

en/bg/ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 image
 
 
   
Ръководство

Владимир Йосифов

Образование:  инженер, икономист, патентен специалист
 
Специалист с голям опит в областта на използване и управление на интелектуалната собственост и иновациите, внедряване на изобретения и трансфер на технологии, научно-техническа и патентна информация.

Подготвя и изнася над 300 доклада и лекции с различна тематика в областта на интелектуалната собственост, иновационната дейност, патентна и научно-техническа информация, оценка и търговска реализация на изобретения и нови технологии, създаване и охрана на търговски марки, и др.

Работи над  25 години в Световната организация за интелектуална собственост (Женева, Швейцария).

Член на Licensing Executives Society (LES) (Асоциация на лицензионните специалисти)

Лектор и консултант в областта на интелектуалната собственост към Европейската Патентна Организация (ЕПО), Комисията на Европейската Общност, Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС), Африканската Организация за Интелектуална Собственост (OAPI) и други.

 

Живко Желев

Образование: Магистър по полупроводникови технологии

Специализации:

  • Hoya Glass Co, Sacura Konishiroku, NEC, Fujitsu – Япония
  • Balzers, Hirsch&Cie - Швейцария
  • Lеybold, Degussa, Bundessdruckerei - Германия
  • First Light Technology, Crane&Co - САЩ
  • VGS - Великобритания


Професионална кариера:

1973 – 1980: Завод за полупроводници – Ботевград
1980 – 1990: Вицепрезидент на ДЗУ – Стара Загора (30 000 работници и 1 млрд долара  годишен износ
От 1990 : частен бизнес „СекюриМарк“ ООД – Президент и „КЕИТ“ ООД

Най-значими постижения и проекти:

Ръководител на три национални програми в микро-електронната индустрия, от които най-известна е българската технология за производство на компактдискове. Серията му патенти е наградена с над 10 златни медала от световни изложения. Понастоящем е изпълнителен директор на "КЕИТ" - ООД и председател на УС на ДЕН, член на IAATI – международната асоциация на следователите по кражби на превозни средства.


Стефан Йосифов

Специалист Интелектуална собственост, завършил Университет за национално и световно стопанство, София, България.