htsi

image

imageНачало imageЗа нас imageУслуги imageРъководство imageТехнологии imageКонтакти

en/bg/ru


Мултимедийна многостепенно шифрирана защита

Документи и лични карти

Етикети и опаковки

Метални изделия, резервни части и оръжия

Ценни книжа, свидетелства, банкноти

 

 

Car Marking presentation
image download en

Презентация Маркиране на Автомобили
image download bg

Маркиране на автомобили

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА


Статистическите данни показват, че на всеки 10 минути в света се открадва едно превозно средство. Ежегодно повече от 4 милиона превозни средства се отнемат нелегало /незаконно от тяхните законни собственици и печалбата от продажбата на такиа превозни средства и тяхните части надхвърля 25 милиарда щатски долара.

Кражбите на автомобили се извършват от oрганизираната престъпност, с цел препродажба в други страни, разглобяване и препродаване на части, извършване на други престъпления като трафик на наркотици, убийства и кражби. Фактът, че номерът на рамата и/или на двигателя на автомобила са поставени винаги на едно място, улеснява крадците да препродават автомобилите на части или цели (като предварително пренабиват нови номера на рамата и/или на двигателя).

Допълнително маркиране на автомобили се извършва в някои страни, като например Италия, където вместо номер на рамата се маркира регистрационният номер на автомибила. В Полша се маркира с последните десет знака от номера на рамата. От няколко години Шкода въведе фабрично маркиране на всички стъкла на модела Октавия.

Предлаганата уникална и патентована технология позволява в рамките на 20 минути да се постави допълнителна маркировка на няколко места на каросерията и други външни и вътрешни части на автомобила (като например стъклата, врати, фарове, задни светлини, и др.) състоящя се от 12 знаков буквено-цифров код, базиран на последните 10 знака от номера на рамата и уникален и защитен чрез многостепенно шифрирана защита дву-, три- или четири знаков код (идентифициращ пункта извършил маркирането, застрахователната компания, или друга заинтересована организация). Елементи от вътрешността на купето могат да се маркират със същия код със специални, невидими без UV лампа маркировки. Маркировките се поставят на точно определени места по норматив, съгласуван с Полицията (и/или застрахователната компания).
 
Маркировката е неизтриваема (абразивна микрогравировка, която се нанася с карборунд  или с лазер) и е подчертана със специален многостепенно шифриран етикет, който предупреждава евентуалния крадец за безсмислеността на кражбата и улеснява полицията или други органи при проверка и издирване.

Untitled-2.gif

Технически и регистрационни данни, на маркираните с технологията SecuryMark®  SecuryCar®  МПС се въвеждат в специални формуляри, които се записват в информационни бази данни, заедно със специалните явни и секретни кодове и шифри, които се съхраняват на неизтриваеми  CD-R или DVD-R  (позволяващи само еднократен запис, т.е. не може да се променя, фалшифицира или заразява с вируси). Тези бази данни CD-R или DVD-R се съхраняват в Полицията (и/или застрахователната компания) и при фирмата, осъществяваща маркирането и ще се използват при издирване или разследване. Информацията върху такъв (CD-ROM) не може да се изтрива, да се заразява с вируси, да се променя или фалшифицира.

Предлаганото решение се различава от другите известни технологии в следното:

 • Маркировката съдържа уникален многостепенно шифриран код на идентифициращ маркиращия пункт и/или застрахователната компания;
 • Стикерът указващ, че МПС е маркирано е многостепенно шифриран срещу копиране и фалшификация.;
 • Уникалните маркировки се поставят на повече от тридесет части на МПС, включващи и скрити места, известни само на фирмата, извършваща маркировката, полицията и застрахователната компания;
 • Задължително периодично информационно обслужване (напр. 12 или 24 месеца, заедно с подновяване на застрахователната полица) за подновяване на данните и премаркиране на подменени детайли.
 • Възможност за извършваме допълнителен оглед и заснемане на автомобила по договори със застрахователни дружества с цел намаляне на застрахователните измами.
 • База данни е записана на CD-R или DVD-R за да се избягнат нежелателни и неоторизирани корекции;
 • Базата данни се използва от Полицията;
 • Възможност за създаване на криптирана на информационна мрежа между маркиращите пунктове;
 • Технологията се  отличава с ниска себестойност на маркировката (под 1 (едно) евро на автомобил) и сравнително ниска първоначална инвестиция за оборудване и обучение.


Технологията се предлага за използване чрез лицензионен договор или договор за франчайз. Възможно е и създаването на съвместно предприятие (Joint Venture) за маркиране на МПС.

В зависимост от избрания тип на сътрудничество / договор, обемът но доставка и технологията включва :

 • Оборудване за маркиране,  вкл. Компютър с инсталирани специализирани програми за кодиране \ шифриране и запис в база данни и на CD-R  и/или DVD-R;
 • Документация (описание на технологията, формуляри за запис на информация, процедури за контрол на качеството, списък на консумативи и резервни части, и т.н.);
 • Обучение на персонала и пускане в експлоатация;
 • Предоставяне на лицензия за патентни права и ноу-хау;
 • Софтуер за кодиране \ шифриране и запис в база данни;
 • Пълна документация за производство на оборудване, списък на доставчици на оборудване, части и консумативи
  лицензиране на патентни права и ноу-хау и софтуерни решения за внедряване на технологията в изградени мрежи за маркиране.