htsi

image

imageНачало imageЗа нас imageУслуги imageРъководство imageТехнологии imageКонтакти

en/bg/ru


Мултимедийна многостепенно шифрирана защита

Маркиране на автомобили

Документи и лични карти

Етикети и опаковки

Метални изделия, резервни части и оръжия

 

 

Ценни книжа, свидетелства, банкноти

Маркиране на ценни книжа

Основната идея на технологията представлява вграждане на различни нива на видимата маркировка (видимия образ (емблема, номер и пр.)  на допълнителна скрита (секретна) информация. Така вградената на всяко отделно ниво скрита (секретна) информация е специфична, както за различните нива, така и за всеки един отделен обект на защита, и е генерирана и предоставена от независими един от друг източници (производител, контролен орган и др.). Връзката и съотношението между видимия образ (информация, номер и пр.) и вградената секретна (скрита) информация за дадено ниво се записва на неизтриваем носител CD-ROM, DVD-R за да е защитена срещу нежелателни или неоторизирани корекции. Предвид на независимостта на отделните нива на защита, достъп до персонализацията имат само съответните органи свързани с процеса на формиране и генериране на скритата образна информация (кодове) за конкретното ниво . Така се получават независими една от друга защити в защитата и ако по някакъв начин се фалшифицира информацията за дадено ниво, в резултат на корупция в съответната организация, информацията от другите нива остава валидна в защитата. В резултат на това се ограничава възможността от измама и възпроизвеждане на оригинални защити, поради необходимостта от подмяна на информационните бази за всяко едно отделно ниво.

 Untitled-5.gif